B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
Tajomstvá Dobrohošťských pecí, 12.7.2014

Bratislava – Petržalka – Čunovo – Dobrohošť a späť.
Dĺžka trasy: 70 km

Obec Dobrohošť sa nachádza 20km juhovýchodne od Bratislavy medzi starým korytom Dunaja (hranica s Maďarskom) a umelým prívodným kanálom k vodnému dielu Gabčíkovo. Tradičnou turistickou atrakciou tam býva gastronomicko-kultúrny festival nazývaný „Tajomstvá Dobrohošťských pecí“, ktorý sa koná pravidelne od roku 2001. Jeho 14 ročník sme navštívili spolu s priateľmi s Cykoklubu Apollo a osobne nás privítal starosta obce pán Jozef Boráros a pohostil nás v Kultúrnom dome. Podstata „tajomstiev pecí“ je v tom, že obyvatelia obce vo svojich dvoroch ponúkajú ich domáce špeciality ako napr. držkový perkelt, pečené prasiatko, halászlé, guláše, klobásy, pečené ryby, grilované dobroty, cigánsku pečienku, langoše a aj sladkosti – najväčším „trhákom“ sú štrúdle, ktoré domáci robia priamo pred vašimi očami. Toto podujatie je jediné svojho druhu na Slovensku, kde sa ponúkajú miestne špeciality "priamo v dome". Okrem toho sú na hlavnej ulici početné stánky s rôznym tovarom. Tohto roku nám prialo aj slnečné počasie s teplotami do 26°C, ale podvečer, keď sme sa vracali domov, v Bratislave nás zastihol dážď.GPS Bratislava - Dobrohošť.

Miesto nášho zrazu - bufety pri derivačnom kanáli v Petržalke.

Prialo nám pekné slnečné počasie.

Pomaly sa schádzame: zľava Lacko Zvada, Zuzka, Editka, Katka, Peter a Jaro.

Lacko Zvada a Zuzka B.

Jaro a Edit.

Predseda Cykloklubu Apollo Lacko Zvada.

Zuzka B.

Peter F.

Katka M.

Erika Š.

Jaro Ž.

Editka

Jano H.

Dáška K.

Janko M.

Betka U.

Peťo "Mifko"

Dáška P.

Dunajská hrádza - vľavo "horná" pre korčuliarov, vpravo "dolná" pre cyklistov.

Na "dolnej" cykloceste Betka s Jankom.

Na peknej petržalskej cykloceste Edit.

Cyklocesta smerom Čunovo - vľavo na obzore hrádza pre korčuliarov.

Bufet Nová Obrátka - vľavo "horná" hrádza pre korčuliarov.

Bufet Nová Obrátka - vidíme pokrok vo výstavbe oproti minulému roku.

Stretli sme tam ďalších priateľov.

Sympatický Lacko M. zvyšuje návštevnosť našej stránky.

Lacko O.

Žanetka M.

Milan F.

Jozef B.

Alenka J.

Zuzka a Milan.

Katka a Peter

Starí kamaráti Peťo a Edit.

Dunajská hrádza na pravom brehu Vodného diela Gabčíkovo- pred nami vpravo obec Dobrohošť.

Pri malej vodnej elektrárni Dobrohošť - tu sme zišli z hrádze na hlavnú cestu.

Predseda Cykloklubu Apollo Lacko Zvada na čele pelotónu.

Zišli sme z hrádze na hlavnú cestu. Pre nami vpravo obec Dobrohošť.

Dobrohošť - prvé zmienky o obci sú z roku 1238 ako Dobragaz alebo Doborgaz.

Atmosféra v Dobrohošti počas slávností.

Tajomstvá Dobrohošťských pecí. Slávnosti v Dobrohošti sa konali už po štrnásty krát od r.2001.

Tajomstvá Dobrohošťských pecí. Nechýbalo bábkové divadlo v maďarčine v priestoroch škôlky.

Tajomstvá Dobrohošťských pecí sú jediným podujatím na Slovensku, kde sa ponúkajú špeciality v rodinných domoch.

Za škôlkou (Dobrohošť č. 92) bola "veľkovýroba" štrúdlí.

Štrúdle sa robili priamo pred očami návštevníkov.

Rôzne druhy štrúdieľ sa kupovali vo veľkých množstvách.

Pán starosta Jozef Boráros privítal našich dvoch predsedov - Cykloklub Apollo a Bernard Cykloklub Slovakia.

Dobrí známi - starosta Jozef Boráros a Edit.

Naši cyklistickí kolegovia Alenka a Jozef na potulkách v obci Dobrohošť.

Skončili sme na špecialitách - kačacie stehno s haluškami.

Všetci spokojní.

Stretli sme ďalších kolegov z Cykloklubu Apollo - Alenka O. a Štefan P.

Spokojní odchádzame domov - zľava Lacko M., Lacko O. a Edit.


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk