B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
Cyklovýlet v povodí rieky Morava, 29.3.2014

Bratislava – Devín – Devínska Nová Ves – Schlosshof – Marchegg– Angern – Záhorská Ves – Vysoká pri Morave – Devínske jazero a späť.
Dĺžka trasy: 100 km

Posledný marcový víkend prial cyklistike, celý deň bolo pekné slnečné počasie. Rozhodli sme sa vybrať tento raz na jednu z našich obľúbených trás v povodí riek Dunaj a Morava. Stretli sme sa v Petržalke za Starým mostom, ktorý už bol z veľkej časti rozobratý – má sa stavať nový, po ktorom pôjdu aj električky. Vyrazili sme po petržalskej hrádzi proti prúdu Dunaja, potom sme prešli mostom Lafranconi na ľavý breh Dunaja. Prvou našou métou bol historický Devín, do Devína sa z veľkej časti ide po hlavnej ceste, takže človek má v niektorých užších úsekoch obavy. Plány vybudovať cyklocestu Bratislava-Devín meškajú najmä pre spory s ochranármi, nie je dohodnuté, kadiaľ má cyklocesta viesť – či cez ostrov Sihoť, alebo vedľa hlavnej cesty. Z Devína ďalej je vybudovaná pekná cesta pre cyklistov po ľavom brehu rieky Morava – my sme pokračovali ďalej do Devínskej Novej Vsi, tam sme „natankovali“ v rámci rehydratácie a pokračovali sme cez nový cyklistický most cez rieku Moravu do Rakúska – zúčastnili sme sa jeho otvorenia pre verejnosť dňa 11.8.2012 - link. V zámku Schlosshof sme sa tento raz nezastavili a pokračovali sme na Marchegg. Marchegg je známy tým, že tam žije najväčšia kolónia bocianov bielych v Strednej Európe. Známy je „bocianí festival“ (Storchdfest), ktorý sme v minulosti opakovane navštívili. Zo Schlosshofu až do Angernu vedú cesty otvorenou krajinou a takmer vždy treba počítať so silným protivetrom, ktorý býva často „demotivujúci“. Z Angernu vedie kompa na Slovensko do obce Záhorská Ves – cena jedno euro. V Záhorskej Vsi sme sa rozhodli naobedovať v miestnej reštaurácii, podávané jedlo si však nezaslúžilo ani pol „michelinskej hviezdičky“. Cestou späť sme sa zastavili na rehydratáciu kde inde, ak nie U starého bicykla (lokalita Devínske jazero). Na záver dňa sme museli skonštatovať, že sme pekne a užitočne strávili druhú jarnú sobotu.

Bocian biely je vták vysoký 1 meter, je to migrujúci tvor. Bociany zimujú v strednej a južnej Afrike, a na svojich pútiach dvakrát do roka preletia tisíce kilometrov. Je zaujímavé, že do Afriky neprelietajú najkratšou cestou ponad Stredozemné more.Do západnej časti Afriky letia cez Španielsko a Gibraltar, do východnej časti a do južnej Afriky letia cez Bospor, ponad Turecko, Izrael, Sinaj a Egypt.
K nám prilietajú začiatkom jari a preto sú aj považované za poslov jari. Hniezda, ktoré si budujú z vetvičiek a zeminy, vážia aj stovky kilogramov.Bacianí pár sa obyčajne vracia do svojho pôvodného hniezda. Mláďatá sa liahnu po 33 dňoch inkubácie, na vajíčkach sa striedajú obaja rodičia a o 2 mesiace neskôr sa už učia lietať.
GPS mapa Bratislava - Devínska Nová Ves - Marchegg - Angern - Záhorská Ves - Devínska Nová Ves a späť.

Bratislavský hrad, Katedrála svätého Martina a rieka Dunaj z Petržalskej strany.

Pozostatky demontovaného Starého mosta na Petržalskej strane.

Starý most - torzo na petržalskej strane.

Železné konštrukcie zo Starého mosta sa použijú na iné mosty na východe Slovenska.

Miesto nášho zrazu bol bufet pod Starým mostom, nami nazývaný "U troch P".

Pomaly sa schádzame...

Rýchla rehydratácia pred 100 km cyklotúrou.

Štart etapy z parkoviska pod Starým mostom.

Viedenská cesta, nová cyklocesta - vľavo Sad Janka Kráľa, múr vpravo je protipovodňová zábrana.

Viedenská cesta na pravom (petržalskom) brehu Dunaja, vpredu Janka a Julka.

Pelotón vedie predseda Lacko Zvada.

Prechádzame Mostom Lafrancovi na ľavý breh Dunaja.

Ranný "oparový" a proti slnku pohľad z Mosta Lafrancovi na Bratislavu - vpravo sa týči Most SNP.

Bratislava, Devínska cesta. Vyznačená cyklocesta vedie hlavnou autocestou. Človek sa tam nie vždy cíti bezpečne.

Sme v Devíne, vpredu Editka.

Pred nami historický hrad Devín.

Sútok riek Dunaj a Morava (sprava).

Krátke zastavenie v Devínskej Novej Vsi.

Zastávka na rehydratáciu.

Predseda Cykloklubu Apollo Lacko Zvada a Janka.

Julka a Milan Hambálek, podpredseda Cykloklubu Apollo.

Eva K. a Silvia H.

Gizka K.

Vierka Ž.

Editka a Cyklopalo.

Usmievavá Edit.

Nový cyklomost cez rieku Moravu z Devínskej Novej Vsi do Schlosshof otvorený v r. 2012. Písali sme o ňom v deň otvorenia.

Cyklomost slobody je pekné a užitočné dielo.

Tento raz Schlosshof vynechávame a pred ním odbočujeme doprava na Marchegg.

Cesta zo Schlosshof do Marchegg je rovná, bez jedinej zákruty.

Sme v mestečku Marchegg, založenom českým kráľom Přemyslom Otakarom v r. 1268.

Do Angern máme 14 km.

Pri mestečku Marchegg sa nachádza prírodná rezervácia Marchauen, nazývaná aj ako "kraj bocianov".

Informačná tabuľa o živote bocianov. Pri obci Marchegg žije najväčšia kolónia bocianov bielych v Strednej Európe.

Vtipné, ale zrozumiteľné turistické značky.

Hniezda bocianov sú na vrcholoch stromov, vážia aj stovky kilogramov.

Bociany sú verné tvory. Počas našej návštevy 2014 ešte neboli vyliahnuté mláďatá.

Bociany lákajú fotografických fanatikov - tento je tiež kolega zo Slovenska.

Cyklojuraj na ceste k vyhliadkovej veži (vľavo).

Na vyhliadkovej veži zľava Janka, Lacko Zvada, Gizka, Silvia a Evka.

V prírodnej rezervácii nežijú len bociany biele.

Marchegg, Wienertor - strážna veža pri pôvodnej Viedenskej bráne a pozostatky opevnenia.

Pokračujeme hlavnou cestou do Angern. Tu fúka vždy silný protivietor, presne podľa Murphyho zákonov.

Anger na der March (March znamená Morava) je hraničné mesto.

Odbočujeme na kompu.

Kompa premáva denne od 5.00 hod., posledný prevoz zo Slovenska je o 21.50 hod. a z Rakúska o 22.00 hod.

Kompa nepremáva, ak hladina rieky Morava dosiahne 320 cm na rakúskej strane (Baltský systém), alebo 270 cm na slovenskej strane (Stredozemný systém).

Kompa Záhorská Ves - Angern. Inštrukcie na prevoz. Cena lístka pre cyklistov bola 1,00 €.

Záhorská Ves víta.


Na obed sme sa zastavili v miestnej reštaurácii.

Obed veru nebol najlepšej kvality.

Zo Záhorskej vsi sme spočiatku niekoľko sto metrov pokračovali po hrádzi.

Moravská cyklistická cesta, nazývaná aj "zelená cesta železnej opony".

Železná opona niečo hovorí len pamätníkom.

Tu odbočujeme doprava smerom na Devínsku Novú Ves.

Ideme po Európskej cykloceste č. 13 (Euro Velo).

Posledná zastávka "U starého bicykla" v časti nazývanej Devínske jazero.

Bufet U starého bicykla je obľúbeným a vyhľadávaným turistickým miestom.

V jarnom slnku.

Po poslednej rehydratácii "U starého bicykla" sa chystáme na návrat do Bratislavy.

Tabuľa Bratislava. Ale domov nás čaká ešte veľa kilometrov cez historický Devín.


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk