B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
Skalické dni 2013, 13. – 15.9.2013

Zlatnícka dolina – Skalica – Skalický prístav – Baťov kanál – Sudoměřice/Výklopník – Petrov – Strážnice – Žerotín – Mlýnky – Skalica.
Dĺžka trasy: 70 km

Trasa 1: Zlatnícka dolina – Skalica a späť.
Trasa 2: Zlatnícka dolina – Skalica – Skalický prístav – Baťov kanál – Sudoměřice/Výklopník – Petrov – Strážnice – Žerotín – Mlýnky – Skalica.

Tretí rok za sebou sme neodolali pozvaniu Ivana a Tamary na Skalické dni (viď reportáže 2011 a 2012), ktoré sa konajú tradične v septembri a nadväzujú na stredoveké právo usporadúvať jarmoky od povýšenia mesta Skalica na kráľovské (1372). Podľa oficiálnych zdrojov (počet predaných vstupeniek) sa tohto roku zúčastnilo „festivalu tradícií, hudby a zábavy“ 21.607 návštevníkov. Tradične sa ponúkali jarmočné špeciality, skalický trdelník a samozrejme, aj burčiak, ktorý na hlavnom námestí predával priemerne za 2,50 €. Počas 3 dní Skalických dní bol zostavený bohatý kultúrny program – v sobotu večer počas našej návštevy bol „ťahákom“ koncert hudobnej skupiny Chinaski aj so známou skladbou „Pohoda, klídek a tabáček“.

Cyklistom tohto roku počasie príliš neprialo, prevažne bolo daždivé, čo nás však úplne nemohlo odradiť od cyklistiky. Prišli sme totiž vyskúšať a otestovať nové cyklotrasy, ktoré boli slávnostne otvorené dňa 20.8.2013 – tzv. „Veľký skalický okruh“. Dve nové asfaltové cyklocesty boli vybudované v rámci projektu „Cyklotrasy bez hraníc“ a financované boli zo zdrojov Európskej únie (celková hodnota 875 tisíc EUR). Jedna cyklocesta vedie zo Zlatníckej doliny, kde sme boli ubytovaní , do Skalice v dĺžke 4,5 km, druhá vedie z rekreačnej oblasti Mlýnky do Skalice v dĺžke 1,7 km. Obe cyklotrasy patria medzi tie, ktoré jednak uľahčujú život cyklistom, a na druhej strane výrazne zvyšujú ich bezpečnosť, najmä počas zníženej viditeľnosti.

V sobotu sme „otestovali“ prvú trasu Zlatnícka dolina – Skalica a späť. V nedeľu sme absolvovali cyklotrasu „Baťov kanál“ od Skalického prístavu cez Sudoměřice, plavebnú komoru Petrov, ďalej do Strážnice. Vedľa kanála vedie úzky chodník väčšinou bez povrchovej úpravy. O Baťovom kanáli sme písali v predošlých reportážach, je to vodná cesta dlhá 65km s 13 plavebnými komorami, pôvodne vybudovaná na prepravu tovarov. Neskôr sme zamierili do vinohradov, kde sme miestami bicykle tlačili a vyhýbali sa dotieravým osám. Späť do Skalice sme sa vrátili po už vyššie spomínanej novej cykloceste z rekreačnej oblasti Mlýnky na slovensko-moravskej hranici.

V historickom meste Skalica sa nám vždy páčilo, podobne ako aj prekrásna príroda v okolí (Chvojnícka pahorkatina). Na budúci rok plánujeme prejsť do Skalice prejsť Cyklotrasou Železnej opony (Iron Curtain Trail) projektovanej v rámci projektu Eurovelo 13.

Súvisiace linky:
Cyklotrasy v okolí Skalice
Nové cyklotrasy v Skalici
Skalické dni - program podujatia
Zlatnícka dolina
Skalický salaš
Skalický trdelník
Baťov kanál
Sudoměřice - VýklopníkSkalica na slovensko-moravskom pohraničí ponúka pre cyklistov množstvo zaujímavých atrakcií.

Do Zlatníckej doliny sme prišli na pozvanie Ivana a Tamary.

Ivan a Cyklomartin.

Hneď za Ivanovou chatou sme našli smerovku na cyklistický Skalický okruh.

Nová Cyklocesta zo Zlatníckej doliny do Skalice.

Podľa stôp na vozovke, cyklocestu využívali nielen cyklisti...

Krajnice novej cyklocesty nie sú stopercentné...

Nová cyklocesta je evidentne využívaná aj poľnohospodármi.

Cyklocesta znamená aj bezpečnosť.

Podľa tabule Veľký skalický okruh meria 8 km.

Cyklomajo a Cyklomartin.

Cyklocesta bola vybudovaná zo zdrojov Európskej únie.

Ivan a Cyklomartin.

Na horizonte kone.

Nová cesta Zlatnícka dolina - Skalica vyznačená pre cyklistov.

Zo Zlatníckej doliny sme novou cyklocestou za chvíľu v Skalici.

Skalica. Budova vysokej školy, ktorá si hovorí "paneurópska".

Zastávka na rehydratáciu - Ivan a Cyklomartin

Cyklomajo v "pršiplášťovom habite".

Skalica. Napriek dažďu ideme ďalej, v pozadí zachované mestské hradby.

Na Kalvárii postavená rotunda sv. Juraja postavená v 11. stor. sa stala symbolom mesta.

Opäť Ivan a Cyklomartin.

Po príjazde zo Zlatníckej doliny do Skalice sa k nám pridáva aj Evka.

Evka a Tamara nás odprevádzajú späť do Zlatníckej doliny.

Tamara a Evka pri zlom osvetlení, fotoaparát nestíhal...

Nová cyklocesta financovaná fondov EÚ na regionálny rozvoj.

Po návrate do Zlatníckej doliny sme sa rozhodli navštíviť miestny salaš.

Salaš vraj patrí pánu Kmotríkovi.

Skalický salaš. Dostanete tu kvalitný ovčí syr aj žinčicu.

Ovčie výrobky nám chutili...

Skalické dni majú aj synonymum "Festival tradícií, hudby a zábavy".

Hlavný program sa konal na historickom Námestí slobody.

Farský kostol sv. Michala Archanjela za pódiom dával podujatiu skvelú, historizujúcu kulisu.

Farský kostol sv. Michala Archanjela. Pôvodný kostol zo 14.stor. v minulosti viackrát vyhorel. Jeho súčasná podoba je z 18.stor.

Skalické dni 2013 - námestie bolo plné ľudí.

Skalické dni 2013. Pripravený bol bohatý program.

Skalické dni 2013 - trhákom bola česká roková skupina Chinaski.

Skupina Chinaski a jej "pohoda klídek a tabáček".

Dobre sa zabávajú aj Evka a Martin (vpredu)

Martin v spoločností pekných Skaličaniek.

Jozef

"Deti"

Zábava "gradujet"

Skalica, renesančná budova radnice.

Skalica, secesná budova Domu kultúry (Katolícky kruh), nazývaná aj "Slovenský dom", rekonštruovaná v r. 2005.

V nedeľu vyrážame zo Zlatníckej doliny, ideme k Baťovmu kanálu.

Prichádzame do Skalice.

Po okolitých cestách stretávame veľa cyklistov.

Skalicu opúšťame smerom severo-západ podjazdom pod Železničnú ulicu (cesta 426)

Prístav Skalica sa nachádza na riečke Radějovka, tá je po úprave súčasťou Baťovho kanála.

Prechádzame cez hraničnú rieku Radějovka, tá sa vlieva do rieky Moravy v mieste Rohatec - tam začína Baťov kanál z juhu.

Ideme proti prúdu riečky Radějovka, sme pri sútoku Sudoměřického potoka, ktorý je niekoľko sto metrov aj hranicou medzi SR a ČR

Baťov kanál na riečke Radějovka smerom prístav Sudoměřice-Výklopník.

Baťov kanál v r. 1934-8 bol pôvodne postavený na prepravu tovaru (najmä lignitu), dnes slúži turistike.

Celý Baťov kanál zo Skalice (Rohatec) do Otrokovic je dlhý vyše 50km s prevýšením 18,6m a s 13 plavebnými komorami.

Naša zastávke bola v prístave Sudoměřice-Výklopník.

Prístav Sudoměřice-Výklopník, krátka rehydratácia.

Zaujal nás nápis "košt destilátů".

Naša zvedavosť bola odmenená - toľko druhov destilátov na jenom mieste sme ešte nevideli.

Vyše 1000 druhov destilátov s presným označením druhu, ročníka a pôvodu.

Pôvod názvu Výklopník: tu sa prekladalo hnedé uhlie ťažené v Ratiškoviciach z vagónov do člnov.

Vstupenka (0,80 €) na technickú pamiatku Výklopník, zariadenie na prekladanie hnedého uhlia.

Technická pamiatka Výklopník dnes slúži ako vyhliadková veža.

Pohľad z Výklopníka na Baťov kanál.

Naše "tátoše".

Ideme ďalej po pravom brehu Radějovky.

Pokračujeme do Petrova, cesta nie je spevnená.

Plavebná komora Petrov.

Plavebná komora Petrov je jedna z 13.

Plavebná komora Petrov - čaká tu viacero lodí.

Značenie cyklociest na Morave.

V Petrove máme ďalšiu zastávku na rehydratáciu.

Pokračujeme po ľavom brehu Baťovho kanála.

Sme pred mestečkom Strážnice.

Strážnice, Veselská brána - pozostatok opevnenia zo 16.stor.

Zo Strážnice ideme smerom juhovýchod malebnou krajinou.

Malebná kaplnka s výzdobou typickou pre Južnú Moravu.

Príroda ponúkala svoje plody v čase pozdného leta a prichádzajúcej jesene.

Cez sady po "necestách" tlačíme svoje bicykle na kopec Žerotín (371 mnm).

Jesenné šípky.

Oblasť Žerotín je prírodná pamiatka so zachovanými zostatkami pôvodných lesostepí s teplomilnými rastlinami.

Žerotín. Nápis: Všeho do času Pán Bůh na věky.

Pohľady zo Žerotína.

Študujeme mapu.

Jozef.

Ideme smerom na Mlýnky.

Mlýnky, vodná nádrž na hraniciach ČR a SR. Cez hrádzu (smerom doľava) prejdeme na Slovensko.

Nová cyklocesta z rekreačnej oblasti Mlýnky smerom do Skalice (1,7km).

Nová cyklocesta.

Po novej cykloceste ideme rýchlosťou 32km/hod.

Nová cyklocesta Mlýnky - Skalica.

Cyklomartin.

V skalickej nemocnici sa narodil aj Cyklomajo.


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk