B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
Skalica a Mikulčice, 21.- 23.9.2012

Skalica - Zlatnícka dolina
Dĺžka trasy: 112 km

Trasa 1: Zlatnícka dolina – Krížniky – Mokrý Háj – vinice – Skalica.
Trasa 2: Skalica – Baťov kanál – Hodonín – Lužice – Mikulčice – U zlomené šlapky – Hodonín –Holíč – Skalica.
Trasa 3: Zlatnícka dolina – Skalica – Skalický rybník – Kátov – Holíč – Prietržka – Skalica.

„Slobodné kráľovské mesto“ Skalica si nás získalo pri našej minuloročnej návšteve. Opäť sme prišli na pozvanie Ivana a Tamary v čase, keď sa konali Skalické dni nazývané aj „Festival tradícií, hudby a zábavy“. Skalica získala právo usporadúvať výročné jarmoky spolu s jej povýšením na slobodné kráľovské mesto 6. októbra 1372 kráľom Ľudovítom I. Odvtedy sa jarmoky konali každoročne až do polovice 20. storočia a po niekoľkoročnej odmlke sa Skaličania vrátili ku svojej tradícii v r. 1991 a jarmok premenovali na Skalické dni. Tohtoročný jarmok bol na väčšej ploche, ako minuloročný. Kultúrny program bol na 2 pódiách – na Námestí slobody a vo Františkánskej záhrade. Vstupné na dva dni pre dospelých stálo 7,50 €.

Mikulčice sú malé mestečko na pravom brehu rieky Morava s vykopávkami pre Slovanov ohromného významu, odhalené boli až v r. 1954 profesorom JosefomPoulíkom na popud archeológa Ladislava Červinku. Slovanské hradisko v meandre rieky Morava podáva dôkazy o rozsiahlom osídlení zo 7.- 9. storočia n.l., kde sa našli stopy kniežacieho paláca, 12 kostolov a rozsiahle pohrebisko. Predpokladá sa, že aj tu pôsobili vierozvestovia sv. Cyril a sv. Metod. V susedstve areálu je malé múzeum, vstupné do areálu je 20 CZK = 0,80 €.

V posledných rokoch Skalica žije najmä hokejom a najväčšou hviezdou je skalický rodák Žigmund Pálffy miestnymi nazývaný „Žigi“. Nemohli sme preto vynechať nedeľňajší ligový zápas, mali sme však smolu, „Žigi“ bol práve zranený, ale aj tak na radosť domácich Skalica nakoniec vyhrala nad Trenčínom 6:4.

Naše cyklotúry:
V piatok popoludní sme sa vydali na krátku úvodnú cyklotúru - Zlatníckou dolinou na Krížniky, potom cez Mokrý Háj a vinice späť do mesta.
V sobotu sme sa vydali na Moravu v čase tvrdej prohibície (kvôli obetiam metanolovej mafie), hranice sme prešli v Hodoníne, navštívili sme slovanské Hradisko v Mikulčiciach a tento raz sme zašli až do bufetu „U zlomené šlapky“ (šlapkou sa tento raz myslí pedál od bicykla) a do Skalice sme sa vracali cez Holíč už v hustom daždi.
V nedeľu v studenom mrholivom počasí sme prešli len okolie mesta – Skalický rybník, Kátov, skalické vinicea golfové ihrisko.

Prejdené trasy podľa GPS Endomondo:
21.9.2012
22.9.2012
23.9.2012

Súvisiace linky:
13. Národný zraz cykloturistov v Skalici 6. 6. 2008
Skalické dní, Zlatnícka dolina a cyklopotulky po Morave 16.9. – 18.9.2011
Prohibícia v ČR v čase našej návštevy - vtipné videoVíta nás tabuľa "slobodného kráľovského mesta" Skalica

Skalica, Námestie slobody. Skalický jarmok má 640-ročnú tradíciu.

Skalica, Mestský úrad na Námestí slobody

Skalica, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského.

Rekreačná oblasť Zlatnícka dolina na úpätí Bielych Karpát, len 6 km od mesta Skalica.

Zlatnícka dolina: v tejto chate sme bývali

Naše bicykle sme priviezli na cyklonosiči Thule.

Zlatnícka dolina - náš obľúbený Skalický salaš, kde podávajú aj "baran-džús" (žinčica s borovičkou)

Skalické cyklocesty sú dobre značené

Zlatnícka dolina - časť cyklociest má kvalitný asfaltový povrch - ideme do kopcov smerom juhovýchod.

Skalica - časť ciest je s povrchom makadam.

Cyklojuraj a malebné okolie Skalice.

Stále v Bielych Karpatoch - Cyklomajo, Cyklomartin a Ivan.

Zastávka na mieste zvanom Krížnica, kde sa nachádza aj poľovnícka chata.

Biele Karpaty - opúšťame chránenú krajinnú oblasť

Vraciame sa smerom Skalica.

Rodný dom prvého slovenského profesionálneho operného speváka Janka Blaha (tenor), na ktorého sú Skaličania hrdí.

Obec Mokrý Háj na juh od Skalice

Typická architektúra okolia Skalice.

Ideme smerom Kravé hory a Skalica.

Zjazd späť do Skalice na záver prvého dňa.

Tretí deň - "nastúpené družstvo" pri cyklovýlete do okolia Skalice

Skalický rybník, bufet U kapra. Tentoraz v studenom počasí bolo zatvorené.

Skalický rybník (rozloha 6,4 ha) je vhodný najmä pre chov kaprov.

Náš hlavný dokumentarista Cyklomajo

Obec Kátov na západ od Skalice, v pozadí kostol Sv. Imricha.

Obec Kátov. Dnes je už ťažko nájsť tradičné zamestnanie...

Majster KAT a Cyklomajo (vpredu)

Zastávka u priateľov - chovajú tu aj šľachtených psov...

"Adrenalín" - za českej metanolovej prohibície piť neznámy alkohol (aj keď od priateľov) je ako konzumácia
ryby fugu...

Neoslepli sme, vidíme, žijeme, ideme ďalej...

Holíč, veterný mlyn. Déjà vu? Nie, boli sme tu
v roku 2008

Od veterného mlyna Holíč na juhovýchod peknou alejou

Koniec aleje s malou malebnou kaplnkou.

Poľnými cestičkami sme zišli k obci Trnovec.

Malá obec Prietržka s 500 obyvateľmi na juh od Skalice

Vrádište pri Holíči.

Golf Club Skalica založený v r. 2008 vo vinohradníckej časti mesta.

Golfové ihrisko má plných 18 jamiek.

Golf nie je lacná zábava - časť "povinnej" výbavy.

Golf Club Skalica. Na chvíľu sme sa zastavili - Jozef nám vysvetľuje.

Golf Club Skalica je jedno zo šiestich 18-jamkových golfových ihrísk na Slovensku.

Druhý deň - mapa našej trasy na Moravu do Mikulčíc a ku Zlomenej šlapke.

Baťov kanál vedie zo Skalice do Otrokvíc (60 km).

Baťov kanál. Prichádzame k prístavisku Skalica - je tu možnosť zapožičať si lode od mája do septembra.

Asfaltové cyklocesty zo Skalice k rieke Morava.

Hrádza pozdĺž ľavého (slovenského) brehu rieky Morava - ideme smer juhozápad.

Katka a Evka.

Rieka Morava v žltom septembrovom kvete - kalendárne v posledný letný deň.

Hrádza so zábranami proti prípadným motorizovaným votrelcom - prekonáva ich Cyklojuraj.

Hrádza na ľavom brehu rieky Morava s makadamovým povrchom

Posledné metre na ľavom brehu rieky Morava pred mostom do Hodonína.

Rieka Morava, pred nami most do Českej republiky.

Značenie cyklociest na slovenskej (ľavej) strane rieky Morava.

Most cez rieku Morava do Hodonína - čaká náš Česká republika v čase "metanolovej" prohibície.

Hodonín. Návšteva krčmy tesne za hranicami v čase prohibície -
video

Náš hostiteľ Ivan nám priniesol namiesto 40% metanolového protijedu 4% europivo...

...alebo "burčák" 1 liter za 50 CZK (ca 2€). Pre porovnanie - pri našich potulkách po Rakúsku 1 liter stojí až 8,80 €.

Značenie cyklociest v Česku - ideme smerom Mikulčice.

Tamara, Ivan a Majka - malá zastávka pri rybníku pri obci Lužice.

Stromová alej tesne pred archeologickým parkom Mikulčice-Kopčany.

Slovanské hradisko v Mikulčiciach bolo objavené až v 50-tych rokoch 20.storočia.

Skromné múzeum (vstupné 20 CZK) - najvzácnejšie nálezy nájdete v Masarykovom múzeu v Hodoníne.

Mikulčice-Kopčany: takto vyzerá bezprostredné okolie nájdených vykopávok.

Mikulčice-Kopčany: pozostatky "ropnej eufórie" - v 20. storočí sa tu ťažila ropa a zemný plyn.

Kresťanskí vierozvestovia Cyril (Konštantín) a Metod prišla k nám na žiadosť panovníka (kráľa) Rastislava 5.júla 863.

Sv. Metod v r. 868 u pápeža Hadriána II. presadil, že staroslovenčina sa stala 4. liturgickým jazykom popri latinčine, gréčtine a hebrejčine (ďalšie jazyky neboli povolené až do 20.storočia!).

Kráľ Svätopluk v r.885 vyhnal Metoda a jeho žiakov, čím svoju ríšu de facto dopredu pripojil k tzv. západnej cirkvi.

Hlaholika je prvé slovanské písmo s fonetickými zvláštnosťami Slovanov, z ktorej sa neskôr vyvinula azbuka a cyrilika.

Mikulčice - z 12 sakrálnjych stavieb je najväčší Kostol III, trojlodná jednoapsidová bazilika dlhá 36m.

Mikulčice, Kostol V. Za hlineným valom slovanského hradiska sa nachádzalo 12 kostolov a len jedna svetská stavba (kniežací palác?).

Mikulčice. Odchádzame z historického miesta smerom juhovýchod k rieke Morava.

Cesta pekným prostredím za pekného počasia smerom rieka Morava.

Cyklocesta Mikulčice - rieka Morava. Makadam sa zmenil na asfalt.

Rieka Morava z pravého (česko/moravského) brehu.

Značenie ciest na hrádzi pravého brehu rieky Morava.

Ivan a Cyklomartin na moravskej hrádzi.

Šotolina na hrádzi - ideme juho-západne po "prúde".

Kostitrasová a masážna gluteálna cyklocesta - Evka a Katka "už toho mali dosť".

Posledné metre na hrádzi pred odbočkou.

Konečne - sme 150m od bufetu U zlomenej šlapky...

Foto z rokov minulých. Pri našej poslednej návšteve mal horný bicykel ešte obe kolesá..

Foto 2012: Predné koleso si asi niekto požičal...

Cykloranč
U zlomené šlapky je turistickou atrakciou

Videli sme aj zlomenú "šlapku" (pedál v strede), predstavovali sme si ju úplne inak...

U zlomené šlapky: Zavřeno. Tento raz sme mali smolu...

Foto z minulosti: Cykloranč "U zlomené šlapky" zvnútra - stan tu má aj Cyklorudo (vpravo).

"Zlomení cyklisti" U zlomené šlapky.

Koniec sveta - tabuľa. Najbližší dátum vraj bude 21.12.2012 (
hoax)

Anglická alej späť smerom Hodonín. Búrka je blízko - hrmí, zmráka sa, k noci sa chýli...

Bývalá krátkodobá "železná opona" medzi Českom a Slovenskom.

V daždi konečne Skalica (nácvik na koniec sveta pokračoval).

Nie je umenie bicyklovať v dobrom počasí...

Hurá na hokej! Záver nášho pobytu v Skalici.

Vďaka Ivanovi sme "vydražili" lístky zadarmo (na 3.tretinu).

Ivan (vľavo) má v Skalici na hokej permanentku na najlepšie sedenie.

Skalickí skalní (poctivý hlučný fanklub).

K hokeju patria aj sexi roztlieskavačky, dnes po slovensky aj "čirlíderky" (cheerleaders).

1713 divákov - toľko sa nás na žiadnej cykloakcii ešte nestretlo. Ďakujeme za návštevu našej cykloreportáže.


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk