B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% dane



Priateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis




Bernard Cykloklub Slovakia a Epiklub – neformálne stretnutie lekárov a pacientov, 19.6.2010

Bratislava - Modra - Ranč MM

Bernard Cykloklub Slovakia okrem samotného športu a bicyklovania podporuje aj pacientske združenia. V minulosti sme zorganizovali niekoľko akcií so združením pacientov trpiacich na ochorenie sclerosis multiplex. Tentoraz sme nadviazali spoluprácu aj s občianskym združením Epiklub, pacientov s nepríjemných ochorením – epilepsiou (trpel na ňu o.i. Alexander Macedónsky, Cézar). Pacientke združenia majú veľký význam, pretože sa v nich organizujú ľudia, ktorých postihol rovnaký osud – môžu si tak navzájom vymieňať svoje skúsenosti, a súčasne aj lobovať na rôznych miestach za zlepšenie svojho postavenia. Náš pozitívny vzťah k pacientskym združeniam vyplýva aj z profesijného zamerania členov nášho cykloklubu. Toto stretnutie s pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi sa konalo na mieste, kde sa radi vraciame – Ranč MM v Modre, ktorý vedú naši priatelia Honzo a Lucia. Tento raz sme vynechali jazdu na koňoch z pochopiteľných dôvodov (povaha ochorenia s hrozbou pádov). Po živých diskusiách, pri ktorých sa vzťah pacient-lekár dostal viac do neformálnej, až priateľskej roviny, nasledoval tradičný gastronomický „orgazmus“. Končili sme s prísľubom, že podobné stretnutia musíme opakovať.

Epilepsia je tzv. záchvatové ochorenie, ktoré sa prejavuje poruchami vedomia, kŕčmi alebo poruchami správania. Záchvaty trvajú niekoľko sekúnd až minút, na prvý pohľad vyzerajú často dramaticky. Opakujú sa nepravidelne od jedného záchvatu za rok až po množstvo záchvatov denne. Príčiny sú rôzne – vrodené anomálie mozgu, úrazy, alkoholizmus, drogy, nádory, zápaly, takmer všetky ochorenia mozgu môžu spôsobovať epileptické záchvaty. Epileptici sú vystavení mnohým obmedzeniam – nemôžu riadiť motorové vozidlá, pracovať v rizikových povolaniach, v zmenných prevádzkach, nesmú piť alkohol atď. V minulosti sa liečbe používali aj diétne opatrenia - Ketogénna diéta. Viac informácii je v článku Životospráva chorých s epileptickými záchvatmi.








































Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk